HOME HOT-FILM PRODUSE INSTALARE CONTACT

A Társaság a Felhasználók személyes adatainak egy sorát dolgozza fel (függetlenül attól, hogy regisztráltak-e vagy sem), amikor a https://korea-heating.eu/ oldalt és/vagy a cégünk által kínált bármely Szolgáltatást használják.


Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel, hogyan használjuk fel azokat, milyen lehetőségei vannak az ilyen adatkezeléssel kapcsolatban, és hogyan tartjuk tiszteletben érintettként a törvény szerinti jogait. A személyes adatok védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”).


AZ OLDAL VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSUNK HASZNÁLATA ELŐTT AJÁNLJUK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZABÁLYZATOT, HOGY MEGÉRTSE SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK HOGYAN.


1. KI FELELŐS AZ ÖN ADATAI FELDOLGOZÁSÁÉRT?

SC A személyes adatok kezelője a romániai székhelyű Far Infra S.R.L. a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően, beleértve a GDPR-t is, a Felhasználók személyes adataira vonatkozóan, amelyeket a https: // korea -heating.eu/ és / a Honlapon keresztül gyűjtöttek és kezeltek. vagy az Oldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban kínált Szolgáltatásokkal összefüggésben.


Személyes adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban A társaság az alábbi elérhetőségeken érhető el: farinfra@gmail.com


2. MILYEN ADATOKAT FELDOLGOZUNK?

A társaság feldolgozza azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, amikor Ön az Oldalt használja, oldalunkon regisztrál, szolgáltatást szerződ, feliratkozik kampányainkra (és/vagy partnereinkkel közösen szervezett kampányainkra), kereskedelmi kommunikációt kíván kapni vagy részt kíván venni. felméréseinkben és kérdőíveinkben, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen kommunikációs eszközzel Ha Ön megkereste cégünket S.C. Far Infra S.R.L. a https://korea-heating.eu/ weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az Ön által közölt adatok (név, vezetéknév, cím, telefon, e-mail és egyéb közölt személyes adatok) csak az ellenőrzést követően kerülnek tárolásra és feldolgozásra. kifejezett elfogadása a kapcsolatfelvételi űrlap alján. Cookie-kat és hasonló technológiákat is használunk az Ön és eszközei felismerésére. Másoknak is engedélyezzük a cookie-k használatát. Hogyan használjuk ezeket a technológiákat, az a Cookie-kra vonatkozó szabályzatban található.


3. EGYEDI AJÁNLATOK NYÚJTÁSA

Bizonyos helyzetekben felhasználhatjuk az Öntől gyűjtött információkat az értékesítési és/vagy marketing csapatainktól a Vállalattal folytatott interakciójáról kapott adatokkal együtt, amelyeket kommunikációnk keretében felhasználhatunk. Racionalizálni kívánjuk marketingünket azáltal, hogy ügyfeleink számára releváns és személyre szabott termékeket/szolgáltatásokat biztosítunk. [Emellett, ha beleegyezik, részletes elemzést végezhetünk az Ön érdeklődési köréről és preferenciáiról a velünk való interakcióból származó információk alapján, valamint mint a harmadik felektől (pl. webböngészés-elemző technológiákon keresztül) szerzett adatok kombinálásával, hogy az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelő kereskedelmi kommunikációt küldjünk Önnek.] Különféle jelentéseket, elemzéseket és statisztikai tanulmányokat készíthetünk szervezett marketingkampányokról és azok sikeréről, értékesítéséről/feldolgozásáról tevékenység.


4. A VELÜNK KÖTÖTT SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA

Amikor Ön szolgáltatást kér, kezelhetünk bizonyos személyes adatokat, amelyek e célból szükségesek (pl. vezeték- és vezetéknév, szállítási/szállítási cím, kereskedelmi adatok stb.).


5. A FELHASZNÁLÓK ÉS A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT KEZELÉSE

Érdekünk, hogy megfelelő szolgáltatásokat kínáljunk a Webhelyen keresztül minden olyan személy számára, aki hozzáfér. Ezért egy sor személyes adatot kezelünk a Webhely Felhasználóival való kapcsolattartás céljából, például amikor különböző kérdésekkel vagy kérésekkel fordulnak hozzánk a Webhely funkcionalitásával kapcsolatban, a Vállalatnak az Oldalon keresztül kínált szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekkel stb. Jogalap: art. 6 (1) (f) GDPR - jogos érdekünk, amely a megfelelő szolgáltatások nyújtásához fűződik.


6. AZ OLDAL MŰKÖDÉSÉRE, SÜTIKRE ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁKRA VONATKOZÓ ELEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK

Felhasználhatjuk a Felhasználók által megadott vagy a Szolgáltatások használatával összefüggésben gyűjtött személyes adatokat Szolgáltatásainkkal kapcsolatos elemzések és statisztikák készítésére, beleértve a Webhely működését vagy a Szolgáltatások nyújtását. Az általunk végzett elemzések és statisztikák segítenek abban, hogy jobban megértsük, hogyan javíthatjuk Szolgáltatásainkat vagy a Webhely funkcionalitását.. Az elemzések és statisztikák készítésekor a Cookie-szabályzattal összhangban cookie-kat és más hasonló technológiákat is használunk. Cookie-kat és hasonló technológiákat is használnak az érdeklődésen alapuló hirdetések biztosítására.


7. KAPCSOLAT SZOCIÁLIS HÁLÓKON KERESZTÜL

Különféle összekapcsolási mechanizmusokat vezettünk be olyan közösségi oldalakkal, mint a Facebook, a Twitter, a Youtube és az Instagram, így lehetőségünk nyílik arra, hogy könnyebben hozzáférjünk az oldalunkon általunk közzétett tartalomhoz és/vagy az ezeken a közösségi oldalakon lévő kapcsolódó fiókjainkhoz. ha tartalmat tett közzé ezeken a közösségi hálózatokon, megjegyzést fűzött azokhoz, vagy Facebook-fiókján keresztül éri el a Webhelyet, akkor ezeken a közösségi hálózatokon az Ön profiljából nyilvános adatok sorozatát továbbítják a közösségi hálózatok üzemeltetői.


8. JOGI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Időnként adatkezelésre van szükség jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, mint például: • az illetékes adóhatóság felé történő bejelentés és számviteli nyilvántartás vezetése; • adatarchiválás a hatályos jogszabályok szerint.


9. AZ IGAZSÁGÜGYBEN VALÓ JOGOK ÉS ÉRDEKEK VÉDELME

Jogok bírósági alapítása, gyakorlása vagy védelme olyan bírósági, közigazgatási vagy egyéb hivatalos eljárásban, amelyben a Társaság részt vesz.


10. AKINEK AZ ADATOKAT KIADJUK

Személyes adatait kiadhatjuk (i) az általunk (EGT-ben vagy harmadik országokban) felhatalmazott jogalanyoknak és/vagy személyeknek, amelyek részt vesznek a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve a kereskedelmi kommunikációt (például adatközpont-szolgáltatók, szolgáltatók). ) fizetés a különböző fizetési lehetőségekért, az e-mail platformok szolgáltatóiért, például a Google Mailért), vagy ha kötelességünk a személyes adatok közzététele az igazságügyi hatóság, hatóság vagy kormányzati szerv bármely jogi kötelezettségének vagy határozatának teljesítése érdekében ; vagy (iii) ha a vonatkozó törvények értelmében erre kötelezünk vagy más módon engedélyt kapunk Személyes adatai a cookie-k és hasonló technológiák harmadik fél szolgáltatói számára is megjelenhetnek, a Cookie-szabályzatban leírtak szerint.


11. Meddig MEGŐRZÜNK AZ ADATOKAT

Az Ön személyes adatait a gyűjtésük céljaihoz szükséges mértékben megőrizzük, az adatmegőrzésre vonatkozó belső eljárásoknak megfelelően, beleértve a vonatkozó archiválási szabályokat is. Például, ha Ön ügyfelünk, akkor személyes adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt megőrizzük, plusz a megszűnéstől számított minimum 3 évig (mi a jogi lépés elévülési ideje). Ezt követően egyes személyes adatok archiválási célból a hatályos archiválási szabályok szerint hosszabb ideig is megőrizhetők voltak.


12. MILYEN JOGAI VANNAK ÖN, MINT CÉLSZEMÉLY?

A törvény értelmében Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:


a) A hozzáférési jog megkaphatja tőlünk annak megerősítését, hogy személyes adatait feldolgozzuk, valamint tájékoztatást kaphat az adatkezelés részleteiről


b) A változtatás joga Ön kérheti tőlünk személyes adatai téves módosítását, vagy adott esetben a hiányos adatok kitöltését.


c) A törléshez való jog Kérheti a személyes adatok törlését, ha: (i) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtöttük és feldolgoztuk; (ii) visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és azt más jogalapon már nem tudjuk feldolgozni; (iii) az adatokat jogellenesen dolgozzák fel; illetve (iv) az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint törölni kell.


d) A hozzájárulás visszavonása és a tiltakozás joga A hozzájárulás alapján történő adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketingcélú feldolgozás ellen, beleértve az e célból végzett profilalkotást, valamint a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelést.


e) Korlátozás bizonyos feltételek mellett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását


f) Az adathordozhatósághoz való jog, amennyiben az adatokat automatikus úton dolgozzuk fel, kérheti tőlünk, hogy adatait a jogszabályoknak megfelelően tagolt, gyakran használt és automatikusan olvasható formában adjuk át. Ha ezt kéri tőlünk, az adatait továbbadhatjuk egy másik szervezetnek, ha ez technikailag lehetséges.


g) Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz Önnek jogában áll panasszal élni az adatfeldolgozó felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették: Nemzeti Személyes Adatok Felügyeleti Hatóság Romániában B- dul G -ral. Gheorghe Magheru 28-30 1. szektor, irányítószám 010336 Bukarest, Románia anspdcp@dataprotection.ro


A FENT EMLÍTETT JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN AZ E-MAIL CÍM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATHATÓ: farinfra@gmail.com.

 
Home
Hot-Film
Termékek
Telepítés
Kapcsolat
 
© 2011 Far Infra KFT – Minden jog fenntartva
Cookie-kra vonatkozó szabályzat | Adatvédelmi irányelvek